Vikdörrar Orangeri Fridhäll

Vikdörrar till Orangeri Fridhäll Värnamo 2021. Folding doors to an orangeri.
Huset är ett kubbhus, lera och träkubb. Väggarna skall putsas med lerbruk.
The house is a cube house, clay and wooden cube. The walls should be plastered with clay mortar.