VINK

Under sommaren 2022 medverkar jag i workshopen CERMONIELL TRÄSKULPTUR arrangerad av Surprise Laboratory International. Resultatet av experimenterandet blev VINK.

Två träblock i en relation till varandra. För mig var det klart att vilja måla blocken. Primärt för att få formen att framträda tydligare, att låta belysta ytor, halvdagrar och skuggor förstärka uttrycket.

VINK är en lek vi lekte som barn. En utomhus lek en variant på dunkgömme.

Under hösten visade vi hela workshopen på SYDOSTEN united Kalmar Konstmuseum. Två verk medverkade och ett bildspel gav möjlighet att se resten av objekten.

Se bildspelet via https://vimeo.com/manage/videos/759634112