Båtspik

Boat nail

Ek 1,85 m 1991

en gammal eka i Vidöstern en dröm om en egen båt till sist gick det att dra ur båtspiken ur det gistna skrovet