DECORATED

Wapencil

DECORATED är ett pågående projekt som handlar om att dekorera sig. Under en mycket kort period i mänsklighetens historia har vi valt att inte dekorera oss. Det är tråkigt. Decorated är att få ett förtjänsttecken eller en medalj. Nu tar jag upp den traditionen i ny dekorationer.