Den svenska modellen

Den svenska modellen Lind och tempera målning 1986.

Min bästa skulptur brukar jag säga, det är så här jag vill att det ska se ut. Skuren i lind och bemålad. Nu är jag äntligen tillbaka och jobbar i lind. Handsken ställdes ut på galleri Linjen i Västervik sedan på Teater galleriet i Kalmar. Slutligen såldes den på konsthantverksgruppen DE 20 i Växjö till ABF någonstans i Mälardalen…