Furniture

Lumber V 2021 Ask
Folka Bench, pine

Vilstol för trädgårdströtta
Oljad Asp, för sin lätthet skull

LUMBER I Solid Ash wood

LUMBER II Elm wood

LUMBER III Solid Ash bench
Paper tube stol